آخرین اخبار
 
اخبار دانشگاه ها
مبدأ نظريه‌ي وحدت حوزه و دانشگاه شهيد مفتح بود
مبدأ نظريه‌ي وحدت حوزه و دانشگاه شهيد مفتح بود
رقابت دانشگاه آزادي ها در مسابقات مفاهيم قرآن و سيره عملي عترت
رقابت دانشگاه آزادي ها در مسابقات مفاهيم قرآن و سيره عملي عترت
شادي‌هاي پوچ و تصنعي جشن‌هايي که دانشجويان را درگير حواشي ‌مي‌سازد
استقبال دانشجويان از فعاليت‌هاي سياسي كم است/ دوران دانشجويي فرصتي براي تمرين فعاليت‌هاي جمعي است
استقبال دانشجويان از فعاليت‌هاي سياسي كم است/ دوران دانشجويي فرصتي براي تمرين فعاليت‌هاي جمعي است
استقبال دانشجويان از فعاليت‌هاي سياسي كم است/ دوران دانشجويي فرصتي براي تمرين فعاليت‌هاي جمعي است
آرمان‌گرايي و مطالبه‌گري از مسائل ضروري براي دانشجويان است
آرمان‌گرايي و مطالبه‌گري از مسائل ضروري براي دانشجويان است
آرمان‌گرايي و مطالبه‌گري از مسائل ضروري براي دانشجويان است
امروز نشانه‌هاي آخرالزمان در جامعه به خوبي مشهود است
امروز نشانه‌هاي آخرالزمان در جامعه به خوبي مشهود است
امروز نشانه‌هاي آخرالزمان در جامعه به خوبي مشهود است
رفتار با خاک به­ عنوان جزء فراموش شده­ ي سيستم اقليمي بايد مورد توجه باشد
دانشجويان سمبل استکبار ستيزي، استقلال و آزاديخواهي هستند
دانشجويان سمبل استکبار ستيزي، استقلال و آزاديخواهي هستند
دانشجويان سمبل استکبار ستيزي، استقلال و آزاديخواهي هستند
آل سعود تهيه کننده و مجري فتنه هاي آمريکايي در منطقه است
آل سعود تهيه کننده و مجري فتنه هاي آمريکايي در منطقه است
دانشجو بايد سياسي باشد و نه سياست زده
دانشجو بايد سياسي باشد و نه سياست زده
تونل گلاب غيرقانوني است البته قبل از من احداث شده
تونل گلاب غيرقانوني است البته قبل از من احداث شده
پنج ايده‌ي برتر دانش‌آموزي در دانشگاه شهرکرد معرفي شد
يک سوم وسعت استان به‌عنوان ذخيره‌‌گاه زيست‌کره در نظر گرفته شده است
يک سوم وسعت استان به‌عنوان ذخيره‌‌گاه زيست‌کره در نظر گرفته شده است
بايد ياد بگيريم کتابخوار باشيم
بايد ياد بگيريم کتابخوار باشيم
شرايط و ضوابط دوره آموزشي انيميشن و موشن+ثبت نام
صفحه 2 از 459  
مسابقه کتابخوانی
 
اوقات شرعی
نشر خبر