آخرین اخبار
 
اخبار دانشگاه ها
روايتگري حسن با خرد در دانشگاه آزاد شهرکرد
روايتگري حسن با خرد در دانشگاه آزاد شهرکرد
آنچه محاسبات نظام سطله را برهم زده وجود افرادي چون شهيد حججي است
آنچه محاسبات نظام سطله را برهم زده وجود افرادي چون شهيد حججي است
آنچه محاسبات نظام سطله را برهم زده وجود افرادي چون شهيد حججي است
نگاهي به زندگي خوابگاهي در دانشگاه
نگاهي به زندگي خوابگاهي در دانشگاه
نگاهي به زندگي خوابگاهي در دانشگاه
بعضي ها مي خواهند فتنه 88 را تطهير کنند
مادر شهيد محسن حججي مهمان دانشگاه شهرکرد
مادر شهيد محسن حججي مهمان دانشگاه شهرکرد
شهيد سعيد جعفري، الگوي انقلابي بصير
خيلي از نمايندگان مجلس که نامه رفع محدوديت آقاي خاتمي را امضا کردند بازيچه جرياني شدند که از آن بي خبر بودند
خيلي از نمايندگان مجلس که نامه رفع محدوديت آقاي خاتمي را امضا کردند بازيچه جرياني شدند که از آن بي خبر بودند
براي اينکه راه روشنگري را گم نکنيم احتياج به حضور و مراجعه به شما داريم
براي اينکه راه روشنگري را گم نکنيم احتياج به حضور و مراجعه به شما داريم
براي اينکه راه روشنگري را گم نکنيم احتياج به حضور و مراجعه به شما داريم
مبادا از برجام آمريکايي بيرون بياييم و به برجام اروپايي تن بدهيم
مبادا از برجام آمريکايي بيرون بياييم و به برجام اروپايي تن بدهيم
کارگاه هاي علمي گامي است در جهت کيفيت گرايي مورد نظر رهبر
کارگاه هاي علمي گامي است در جهت کيفيت گرايي مورد نظر رهبر
بيانيه آميخته با تلخند بسيج دانشجويي دانشگاه شهرکرد منتشر شد
بيانيه آميخته با تلخند بسيج دانشجويي دانشگاه شهرکرد منتشر شد
دانستن، توانستن و خواستن سه ويژگي مسئولين بسيج
دانستن، توانستن و خواستن سه ويژگي مسئولين بسيج
عدم زمان کافي در آزمون نظام مهندسي
عدم زمان کافي در آزمون نظام مهندسي
رئيس دانشگاه آزاد شهرکرد، موفق ترين خادمين شهدا
رئيس دانشگاه آزاد شهرکرد، موفق ترين خادمين شهدا
رئيس دانشگاه آزاد شهرکرد، موفق ترين خادمين شهدا
صفحه 5 از 459  
مسابقه کتابخوانی
 
اوقات شرعی
نشر خبر