آخرین اخبار
 
اخبار دانشگاه ها
در مجتمع اداري داعش چه مي گذرد؟ + فيلم
تجمع و اعتراض دانشجويان علوم پزشکي پاي معاون وزير را به خوابگاه باز کرد
تجمع و اعتراض دانشجويان علوم پزشکي پاي معاون وزير را به خوابگاه باز کرد
تجمع و اعتراض دانشجويان علوم پزشکي پاي معاون وزير را به خوابگاه باز کرد
اگر ميدانستيد دشمن عهدشکن است چرا مذاکره کرديد؟/آقاي روحاني آيا از اين همه توجيه خسته نشده ايد؟
اگر ميدانستيد دشمن عهدشکن است چرا مذاکره کرديد؟/آقاي روحاني آيا از اين همه توجيه خسته نشده ايد؟
اگر ميدانستيد دشمن عهدشکن است چرا مذاکره کرديد؟/آقاي روحاني آيا از اين همه توجيه خسته نشده ايد؟
ثبت نام خادم الحسين(ع)
آيا روزي ميرسد که جاي بي کفايتي ها شاهد وجدان کاري مسئولينمان باشيم؟
آيا روزي ميرسد که جاي بي کفايتي ها شاهد وجدان کاري مسئولينمان باشيم؟
آيا روزي ميرسد که جاي بي کفايتي ها شاهد وجدان کاري مسئولينمان باشيم؟
تجمع دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي جلوي ستاد دانشگاه
تجمع دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي جلوي ستاد دانشگاه
تجمع دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي جلوي ستاد دانشگاه
برگزاري ويژه‌برنامه افتتاحيه هفته ملي کودک در کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان در شلمزار
دانشگاه شهرکرد در جمع مؤثرترين دانشگاه‌هاي مهندسي دنيا قرار گرفت
دانشگاه شهرکرد در جمع مؤثرترين دانشگاه‌هاي مهندسي دنيا قرار گرفت
پايان چهاردهمين همايش علمي دانشجويي مهندسي مواد و متالورژي ايران در دانشگاه شهركرد
پايان چهاردهمين همايش علمي دانشجويي مهندسي مواد و متالورژي ايران در دانشگاه شهركرد
برگزاري همايش بزرگ پروژه‌هاي تحقيقاتي کسر خدمت و جايگزين خدمت
برگزاري همايش راهي براي به روزرساني علم در دانشگاه است
برگزاري همايش راهي براي به روزرساني علم در دانشگاه است
مهندسي مواد و متالورژي گره‌گشاي صنايع در کشور است
مهندسي مواد و متالورژي گره‌گشاي صنايع در کشور است
مسئوليت خود را در برابر اين نظام بزرگ مي‌بينيم
مسئوليت خود را در برابر اين نظام بزرگ مي‌بينيم
مسئوليت خود را در برابر اين نظام بزرگ مي‌بينيم
ايجاد شرايط ايمن براي راننده و سرنشينان
تجهيز و آماده‌سازي نيروهاي مسلح دستاورد هشت سال دفاع مقدس براي کشور
تجهيز و آماده‌سازي نيروهاي مسلح دستاورد هشت سال دفاع مقدس براي کشور
صفحه 6 از 459  
مسابقه کتابخوانی
 
اوقات شرعی
نشر خبر