آخرین اخبار
 
اخبار دانشگاه ها
دانشجويان دانشگاه شهرکرد مدال طلا و نقره مسابقات ووشو را از آن خود کردند
دانشجويان دانشگاه شهرکرد مدال طلا و نقره مسابقات ووشو را از آن خود کردند
دانش عامل اصلي توليد اقتصادي به شمار مي آيد
مدعيان دروغين آزادي انسان و انسانيت چشمهايشان کور و زبان هايشان لال شده است
مدعيان دروغين آزادي انسان و انسانيت چشمهايشان کور و زبان هايشان لال شده است
علم و فناوري از مقوله هاي زيرساختي پيشرفت کشور است
علم و فناوري از مقوله هاي زيرساختي پيشرفت کشور است
فعاليت هاي فرهنگي جهادگران دانشجو
فعاليت هاي فرهنگي جهادگران دانشجو
پايان کار سوالات ابتکاري در دانشگاه شهرکرد
پايان کار سوالات ابتکاري در دانشگاه شهرکرد
تقويت و توسعه آموزش عالي، زيربناي توسعه ساير بخش ها
تقويت و توسعه آموزش عالي، زيربناي توسعه ساير بخش ها
تقويت و توسعه آموزش عالي، زيربناي توسعه ساير بخش ها
افتخار آفريني نخبه چهارمحالي در جشنواره اختراعات اروپا
افتخار آفريني نخبه چهارمحالي در جشنواره اختراعات اروپا
خوابگاه‌هاي دانشجويي، سکويي براي صعود يا دره‌ايي براي سقوط؟!
خوابگاه‌هاي دانشجويي، سکويي براي صعود يا دره‌ايي براي سقوط؟!
خوابگاه‌هاي دانشجويي، سکويي براي صعود يا دره‌ايي براي سقوط؟!
محوريت اصلي نشريه نوا موسيقي است/افراد غيرمتخصص نظر ندهند
محوريت اصلي نشريه نوا موسيقي است/افراد غيرمتخصص نظر ندهند
انجام پژوهشي پيرامون آموزش زبان انگليسي
انجام پژوهشي پيرامون آموزش زبان انگليسي
انجام پژوهشي پيرامون آموزش زبان انگليسي
ميزباني دانشگاه شهرکرد در چهل و يکمين مسابقات رياضي دانشجويي ايران
ميزباني دانشگاه شهرکرد در چهل و يکمين مسابقات رياضي دانشجويي ايران
ميزباني دانشگاه شهرکرد در چهل و يکمين مسابقات رياضي دانشجويي ايران
دعوت از بنياد برکت و بانک ها جهت حمايت از ايده ها
دعوت از بنياد برکت و بانک ها جهت حمايت از ايده ها
دعوت از بنياد برکت و بانک ها جهت حمايت از ايده ها
صفحه 7 از 459  
مسابقه کتابخوانی
 
اوقات شرعی
نشر خبر