آخرین اخبار
 
کد مطلب: 106921
وزير ارشاد در ديدار با مختارپور مطرح کرد؛
تاکيد بر ضرورت گسترش منابع کتابخانه هاي عمومي کشور
تاریخ انتشار : 1396/10/04 11:01:13
نمایش : 258
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در ديدار با دبيرکل نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور بر ضرورت گسترش منابع کتابخانه هاي عمومي کشور تاکيد کرد.
به گزارش منطقه آزاد؛ سيدعباس صالحي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در نشستي با دبيرکل و مديران نهاد کتابخانه هاي عموم کشور گفت: اين نهاد به ارتقاي کمي و کيفي کتابخواني و تبديل کتابخانه ها به عنوان باشگاه اجتماعي و فرهنگي توجه داشته است.

وي گفت: امروز با توجه به اينکه افراد بيشتر  به انزوا گزيني روي آورده اند کتابخانه ها مانند مساجد مي توانند به عنوان نقطه تلاقي آن ها با اجتماع و افزايش تعاملات اجتماعي در ميان افراد باشند. در دولت گذشته نيز به اين موضوع در نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور توجه شده است.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با اشاره به شرايط اقتصادي و بودجه اي کشور ادامه داد: کشور از لحاظ بودجه در شرايط انقباضي به سر مي برد. اما اينکه چگونه بتوانيم شرايط رو به توسعه در حوزه فرهنگي را حفظ کنيم به تکاپوي جدي تري نيازمنديم. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور به عنوان يک خانواده بايد تمام توان و تلاش خود را در جهت توسعه و گسترش کتابخواني و تجهيز و افزايش تعداد کتابخانه هاي عمومي کشور به کار گرفته و از ظرفيت مديران کل ارشاد استان ها در تعامل با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در شهرها و استان هاي مختلف نيز کمک بگيرند.

صالحي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره بر اهميت منابع انساني، گفت: در مدت ٤ سال گذشته به کتابداران از سوي نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور توجه شده است. تا پيش از اين بازه زماني، آن ها شرايط معيشتي و حقوقي مناسبي نداشتند ولي در حال حاضر اتفاقات مثبتي در اين بخش افتاده است. نيروها و منابع انساني در هر نهاد و سازماني به عنوان سرمايه هاي آن به شمار مي آيند که در در شرايط مختلف فکري و پژوهشي نيز مي توانند به مدير خود کمک کنند.

وي در ادامه با اشاره به نقش زيرساخت ها در پيشبرد اهداف، افزود: در نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور در اين حوزه اقدامات مثبتي صورت گرفته است. اولويت گذاري براي اقدامات آينده در اين زمينه نيز از اهميت زيادي برخوردار است. از اين رو اولويت گذاري در بخش زير ساختي براي ٤ سال آينده به صورت مطالعاتي در زمينه هاي معيارها و نوع مطالبات ضروري است.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در بخش ديگري از سخنان خود بر توسعه و افزايش کتابخانه هاي روستايي تاکيد کرد و گفت: منابع مردمي نيز از اهميت زيادي در کتابخانه برخوردار است. اينکه چگونه بتوانيم بر اساس مدل سازي، مشارکت هاي مردمي براي افزايش کتاب در کتابخانه ها را به دست آوريم و به چه روشي اين انگيزه را در مردم ايجاد کنيم که براي افزايش منابع کتابخانه ها به اقداماتي از قبيل وقف و نذر کتاب روي آورند، نياز به بررسي و پژوهش دارد تا بتوان اين موج را در ميان مردم ايجاد کرد.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: تبديل کتابخانه ها به پاتوق و محلي براي پر کردن خلاء هاي فردي در فضا و و شرايط اجتماعي نيز از ضروريات است و نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور در اين حوزه مي تواند بيش از پيش فعال باشد.

وي در ادامه با اشاره به اهميت حوزه هاي فناوري و پژوهشي گفت: در اين حوزه به پشتوانه آمار، فناوري و پژوهش نياز داريم. بنابراين بايد سهم اين سه حوزه در نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور را افزايش داد. ز طريق شبکه سازي همه کتابخانه هاي سراسر کشور مي توانند به يکديگر وصل شوند و با يک روش فعاليت هاي خود را پيش ببرند.

در اين نشست، عليرضا مختارپور دبيرکل نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور نيز گزارشي از مجموعه اقدامات و فعاليت هاي مختلف اين نهاد در بخش هاي مختلف ارائه داد و گفت: لازم است نمايندگان از وضعيت اين کتابخانه ها مطلع و در جهت ارتقاي آن تلاش کنند.

در ادامه محمد اللهياري معاون توسعه کتابخواني  نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور هم گفت: در بخش هاي مختلف از جمله خريد کتاب، ارسال نشريات به روستاها، ارسال منابع اهل تسنن و نياز سنجي گروه هاي خاص از جمله راه اندازي سايت دسترسي نابينايان و ... اقدامات مناسبي صورت گرفته است.

در بخش ديگري از اين نشست معاون مالي، معاون برنامه ريزي و پژوهش و برخي ديگر از مديران اين نهاد گزارشي از مجموعه فعاليت ها و اقدامات خود ارائه دادند.

منبع: مهر

انتهاي پيام/920م

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
مسابقه کتابخوانی
 
اوقات شرعی
نشر خبر