آخرین اخبار
 
کد مطلب: 106265
فعال حوزه دانشجويي:
در مطالبه‌گري خط قرمزهايي وجود دارد که دانشجويان بايد به آن توجه کنند
تاریخ انتشار : 1395/09/16
نمایش : 697
در مطالبه‌گري خط قرمزهايي وجود دارد که دانشجويان بايد به آن توجه کنند. دانشجو آرمان گراست و مطالبه‌گري با آرمان‌گرايي آنان بيگانه نيست اما متاسفانه مطالبه‌گري دانشجويان کاهش پيدا کرده.
صادق فرامرزي، يکي از دانشجويان فعال حوزه دانشجويي در دانشگاه شهرکرد در مصاحبه اختصاصي با منطقه آزاد به سوالات خبرنگار اين پايگاه خبري تحليلي اينگونه پاسخ داد:

منطقه آزاد: به نظر شما علت اصلي کاهش مطالبه گري هاي نسل جديد دانشجو چيست؟

مطالبه‌گري يکي از چيزهايي است که دانشجو بايد هميشه دنبال آن باشد و مطالبه دانشجويي بايد در چارچوب نظام و انقلاب باشد. در مطالبه‌گري خط قرمزهايي وجود دارد که دانشجويان بايد به آن توجه کنند. دانشجو آرمان گراست و مطالبه‌گري با آرمان‌گرايي آنان بيگانه نيست اما متاسفانه مطالبه‌گري دانشجويان کاهش پيدا کرده ويک قسمت آن به بي توجهي مسئولين نسبت به مطالبات دانشجويي وقسمت ديگرآن به امنيتي بودن دانشگاه برمي گردد،که دانشجويان را سرخورده کرده و از مطالبه‌گري مي‌ترسند و اين از محيط دانشگاه نشأت مي‌گيرد که بايد اين مشکل حل شود و هر کسي بتواند حرفش را بزند.منطقه آزاد: به عنوان يک دانشجو، مهم ترين پيام روز دانشجو را چه مي دانيد؟

روز دانشجو يادآور آزادي، استقلال و عدالت و مبارزه قشر فهيم جامعه با اسکتبار و استبداد است که اين روز،  نقطه عطف حرکت و جنبش دانشجويي در کشورمان به حساب مي آيد.ومهم ترين پيام روزدانشجو ميتواندمبارزه بااستکبارجهاني ودخالت بيگانگان درکشورمي باشد.منطقه آزاد: مهم ترين رسالت يک دانشجو از نظر شما چيست؟

دروهله ي اول علم آموزي مهم ترين رسالت دانشجويان است ولذادرقبال آن  اساتيد دانشگاهي بايد روحيه علمي را و روحيه "ما مي توانيم " را در دانشجو زنده کنند و اين مردگي در برخي دانشجويان مشاهده مي شود و اساتيد بايد اين استعداد بالقوه را برانگيزند و با انجام پروژه ها و کارهاي مختلف در دانشجو ايجاد انگيزه کنند تا دانشجو به صورت عملي وارد کار علمي شود.ودروهله دوم هم به نظرم دانشجوبايدحق طلب وحقيقت جوباشد.منطقه آزاد: وضعيت علمي و فرهنگي را در دانشکده خود يا بين هم کلاسي هايتان چگونه ارزيابي مي کنيد؟

 باتوجه به اين که هرچه به جلوپيش مي رويم، توقع دانشجويان بسيار بالا رفته ،وبه مراتب درهمين دانشجويان، روزبه روزاحساس تکليف کمتري دربين آن هاديده مي شود.وبه نظرم وضعيت فعلي نامطلوب است وجهت رسيدن به شرايط ايده آل و خروج ازاوضعيت فعلي،يکي ازظرفيت هاي مهم اعضاي هيات علمي هستند که بيشترين ارتباط مستقيم را با دانشجويان دارند و مي‌توانند اثرگذار باشند.منطقه آزاد: به نظر شما مهم ترين دغدغه هاي  يک دانشجو در حال حاضر چيست؟

به نظرم اولين دغدغه، مسائل اقتصادي دوران دانشجويي و بعد از آن فارغ التحصيلي آنان مي باشد و اين واقعا براي دانشجويان سخت است که با تحمل مشقات فراوان درس بخوانند و بعد از دوران تحصيل، بيکار باشند و دومين دغدغه، عدم آشنايي دانشجويان باحقوق دانشجويي است که شايد اگر اين مشکل از طريق يک نهاد حل شود، مشکل اول را تا حدي پوشش مي دهد; چون دانشجويان ما از حقوق خود در دانشگاه ها بي خبرند و اصلا هيچ اطلاعاتي ندارند.منطقه آزاد: اساسي ترين عاملي که سبب علم زدگي دانشجويان نسل حاظر شده را چه مي دانيد؟

علم زدگي هم يک بيماري است  وبه نظرم دقيقا شبيه بيماري  بري بري. بيمار مبتلا به علم زدگي باور دارد که “نمي تواند نمي تواند”. مگر آنکه به فلان دانشگاه برود. يا فلان مدرک را بگيرد. و چون براي درمان بيماري “نمي توانم نمي توانم"گفتنش به اشتباه دنبال عاملي که وجود خارجي ندارد مي گردد، هرگز آنرا پيدا نمي کند. ولذاتاوقتي اين کاغذبازي ها،مدرک باز ي هاادامه داشته باشدازبعدعلمي روبه افول پيش مي رويم.وعامل ديگرهم: متاسفانه فضاي  دانشگاه ها در کشور گرفتار آفتي از جنس سياست شده اند و اين مراکز علمي از انجام رسالتي که نظام جمهوري اسلامي بر دوش آنها گذاشته است، فاصله زيادي گرفته اند.وهمان طورکه رهبرمعظم انقلاب مبني  بر اينکه اجازه ندهيد دانشگاه ها جولانگاه مسائل سياسي شودلذامي طلبددرراستاي دغدغه به حق ايشان در مورد محتواي دانشگاه ها، بايد از سياسي کاري در دانشگاه ها پرهيز کردکه لازم است، در ديد رؤساي دانشگاه ها يک تغيير نگرش اعمال شود تا سيماي دانشگاه ها و مراکز علمي کشور از سياسي بازي پاک شود و به ماهيت اصلي خود همان توليد علم و تبديل آن به ثروت برگردند.


انتهاي پيام/


 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
مسابقه کتابخوانی
 
اوقات شرعی
نشر خبر