آخرین اخبار
 

کارشناس مسائل سياسي:

ترامپ بدون سابقه سناتوري و فرمانداري، يک شخصيت متفاوت و متناقض دارد کارشناس مسائل سياسي: ترامپ بدون سابقه سناتوري و فرمانداري، يک شخصيت متفاوت و متناقض دارد ولي از لحاظ ريشه فکري به محافظه کاران آمريکا نزديکتر است.

کارشناس مسائل سياسي:

ترامپ بدون سابقه سناتوري و فرمانداري، يک شخصيت متفاوت و متناقض دارد کارشناس مسائل سياسي: ترامپ بدون سابقه سناتوري و فرمانداري، يک شخصيت متفاوت و متناقض دارد ولي از لحاظ ريشه فکري به محافظه کاران آمريکا نزديکتر است.

در دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد/

هفته آينده، شروع دوره هاي تخصصي نرم افزاري دوره هاي آموزشي نرم افزارهاي تخصصي به صورت دوره اي از هفته آينده در دانشگاه آزاد شهرکرد برگزار ميگردد.
مهم ترین خبرها
 
قرارگاه امام رضا(ع)
 
مسابقه کتابخوانی
اوقات شرعی
نشر خبر
جهادگران دانشجو