آخرین اخبار
 

دانشگاه علوم پزشکي، دانشگاهي بدون مرکز اورژانس کوزه گر از کوزه شکسته آب مي خورد و دانشگاه علوم پزشکي ما که خود مرکزي براي تربيت نيروي متخصص است از نبود مرکزي تحت غنوان مرکز درماني يا اورژانس رنج مي برد.

دانشگاه علوم پزشکي، دانشگاهي بدون مرکز اورژانس کوزه گر از کوزه شکسته آب مي خورد و دانشگاه علوم پزشکي ما که خود مرکزي براي تربيت نيروي متخصص است از نبود مرکزي تحت غنوان مرکز درماني يا اورژانس رنج مي برد.

نامه دانشجويان دانشگاه شهرکرد به رئيس جمهور-دکتر روحاني

آقاي رئيس جمهور! به جاي نشر افکار انحرافي و التقاطي؛ به حل مشکلات معيشتي مردم بپردازيد آقاي رئيس جمهور بهتر نيست به جاي نشر افکار انحرافي و التقاطي؛ به حل مشکلات معيشتي مردم بپردازيد تا در مسئوليت عاريه اي که در رأس آن هستيد اندکي از خواسته هاي به حق مردم و وعده هاي خود را به سرانجام رسانده باشد!
اخبار دانشگاه ها
مسابقه کتابخوانی
 
اوقات شرعی
نشر خبر