آخرین اخبار
 

مسئول سازندگي ناحيه بسيج دانشجويي استان:

تشکيل گروه جهادي دانشجويي با نام شهيد محسن حججي مسئول سازندگي ناحيه بسيج دانشجويي استان: گروه جهادي دانشجويي با نام شهيد محسن حججي متشکل از نخبگان جهادي دانشجويي استان تشکيل و ساماندهي مي شود.

مسئول سازندگي ناحيه بسيج دانشجويي استان:

تشکيل گروه جهادي دانشجويي با نام شهيد محسن حججي مسئول سازندگي ناحيه بسيج دانشجويي استان: گروه جهادي دانشجويي با نام شهيد محسن حججي متشکل از نخبگان جهادي دانشجويي استان تشکيل و ساماندهي مي شود.

کارشناس مسائل سياسي:

کودتاي 28 مرداد يک رويداد نافرجام در تاريخ انقلاب اسلامي است کارشناس مسائل سياسي: کودتاي آمريکايي 28 مرداد سندي روشن در دست اندازي استکبار بر حقوق ملت هاست.
مهم ترین خبرها
 
دانلود سلام
مسابقه کتابخوانی
 
عضویت در کانال
اوقات شرعی
نشر خبر
جهادگران دانشجو