آخرین اخبار
 

در دانشگاه شهرکرد/

طرح ولايت استاني به روايت تصوير طرح ولايت دانشجويي در دانشگاه شهرکرد در حال برگزاري است.

در دانشگاه شهرکرد/

طرح ولايت استاني به روايت تصوير طرح ولايت دانشجويي در دانشگاه شهرکرد در حال برگزاري است.

از اهداف کارگروه ايراني اينوکا/

معرفي سايت هاي استارت آپ برتر جهان معاون بسيج دانشجويي استان: ما سعي داريم از کارآفرينان برتر استان و کشور در قالب کارگاه ها تا قبل از اجراي برنامه اصلي به منظور ايجاد اشتغال و حمايت از ايده پردازان دعوت بعمل آوريم.
مهم ترین خبرها
 
دانلود سلام
مسابقه کتابخوانی
 
عضویت در کانال
اوقات شرعی
نشر خبر
جهادگران دانشجو